Polska Szkoła

Szkola

 

 

Szanowni Państwo! Drogie Dzieci!

Szkoła Języka i Kultury Polskiej/ Rok Szkolny 2017/ 2018
Grundschule Lindenhof, Keplerstr. 5 , 78728 Oberndorf am Neckar

Nasza szkoła prowadzi swoją działalność od 2015 roku. Około 30 dzieci i młodzieży
w wieku od 6 do 18 lat przybywa regularnie na lekcje z różnych stron naszego regionu.
Zajęcia szkolne odbywają się dwa razy w miesiącu w soboty od godziny 10.00 do 13.30.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież szkolną do uczestnictwa w zajęciach szkolnych.
Głównym celem jest nauka języka polskiego. Dodatkowymi zajęciami uzupełniającymi są elementy historii Polski, geografii, polska muzyka, śpiew, tradycja i nasze polskie obyczaje.

Więcej informacji:
Polskie Stowarzyszenie Kulturalne/ Lucyna Nierychlewska: 07424/ 50 16 98

Serdecznie zapraszamy!


 

Liebe Eltern! Liebe Kinder!

Polnische Sprach- und Kulturschule/ Schuljahr 2017/ 2018
Grundschule Lindenhof, Keplerstr. 5 , 78728 Oberndorf am Neckar

Unsere Schule ist seit 2015 aktiv. Circa 30 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren aus verschiedenen Ecken unserer Region kommen zu uns regelmäßig.
Unterrichtet wird von 10.00 bis 13.30 Uhr an zwei Samstagen im Monat.

Herzliche Einladung an die Kinder und Schuljugend! Polnische Sprache steht im Vordergrund. Als Zusatzunterricht bieten wir polnische Geschichte, Erdkunde,
polnische Musik, Tradition und Brauchtum.

Mehrere Informationen:
Polnischer Kulturverein/Lucyna Nierychlewska: 07424/501698

Herzliche Einladung!